Usługi serwisowe systemu ADAS

Numer umowy SK/17/SI/8-W/2019
Data podpisania 21.01.2019
Przedmiot zamówienia: Asysta techniczna i usługi serwisowe systemu ADAS
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Tensoft Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Wartość zamówienia: 8 856,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 18.01.2019
Data udostępnienia informacji: 07.02.2019