Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Numer umowy SK/1112/SI/31-W/2019
Data podpisania 28.05.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu dla placówek edukacyjnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK
Wartość zamówienia: 8856,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-70
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019