Usługa dzierżawy punktów dostępowych, oraz dzierżawa łącza internetowego

Numer umowy KB/925/SI/3-W/2019
Data podpisania 30.12.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa dzierżawy punktów dostępowych, oraz dzierżawa łącza internetowego dla punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: AVENA TECHNOLOGIE Beata Szulc, ul. Solna 7b, 81-577 Gdynia
Wartość zamówienia: 38 591,52 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 14.01.2020