Usługa dostarczenia pakietu SMS

Numer umowy SK/91/SI/13-W/2019
Data podpisania 05.02.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na dostarczeniu pakietu SMS
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Artnet Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Wartość zamówienia: do 30 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 05.02.2019
Data udostępnienia informacji: 05.03.2019