Oprogramowanie antywirusowe do szkół

Numer umowy SK/335/SI/15-W/2019
Data podpisania 19.03.2019
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja oprogramowania antywirusowego G Data AntiVirus eksploatowanego przez placówki oświatowe w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn, oddział Gdańsk ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk
Wartość zamówienia: 14 579,19 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 19.03.2019
Data udostępnienia informacji: 02.04.2019