Licencje na korzystanie i dostęp do serwisów on-line LEX

Numer umowy SK/1798/SI/41-W/2019
Data podpisania 14.08.2019
Przedmiot zamówienia: Licencje na korzystanie i dostęp do serwisów on-line LEX
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 157 430,16 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 14.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019