Licencja na korzystanie z oprogramowania

Numer umowy SK/1440/SI/36-W/2019
Data podpisania 08.07.2019
Przedmiot zamówienia: Licencja na korzystanie z Oprogramowania do obsługi Świadczenia Wychowawcze (SW)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Sygnity S.A., ul. Klimczaka 1, Warszawa
Wartość zamówienia: 20 262,52 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 08.07.2019
Data udostępnienia informacji: 22.07.2019