Dostęp do licencji "Edytor Aktów Jednolitych"

Numer umowy SK/11/SI/5-W/2019
Data podpisania 16.01.2019
Przedmiot zamówienia: Dostęp do licencji Edytor Tekstów Jednolitych - Legislator Premium
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: ABC PRO Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa
Wartość zamówienia: 12 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 16.01.2019
Data udostępnienia informacji: 04.02.2019