Aktualizacja programu "Buduj z głową"

Numer umowy SK/958/SI/23-W/2019
Data podpisania 14.05.2019
Przedmiot zamówienia: 9 abonamentów rocznych "Buduj z Glową" na aktualizacje do programu kosztorysowego Norma Pro
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Penta sp. z o.o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia
Wartość zamówienia: 5 313,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 14.05.2019
Data udostępnienia informacji: 27.05.2019