Zakup sprzętu filmowego na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl

Numer umowy SK/3028/MM/184-W/2019
Data podpisania 19.12.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu filmowego na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BEIKS Machulski Sp. j., ul. J. Słowackiego 18, 23-204 Kraśnik, NIP: 7151531704, REGON: 431023668
Wartość zamówienia: 4338,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-09
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 07.01.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2020