Zakup sprzętu do rejestracji dźwięku na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl

Numer umowy Sk/1360/MM/80-W/2019
Data podpisania 04.06.2019
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu do rejestracji dźwięku na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BEIKS Machulski Sp. j., ul. J. Słowackiego 18, 23-204 Kraśnik, NIP: 7151531704
REGON: 431023668
Wartość zamówienia: 3295,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: p.jaloszewski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: a.janowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 11.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019