zakup licencji do zdjęcia

Numer umowy SK/256/MM/12-W/2019
Data podpisania 12.02.2019
Przedmiot zamówienia: zakup licencji do zdjęcia Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: EAST NEWS Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 246 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 19.02.2019