zakup 1000 flag Polski o wymiarach 112/70 cm wraz z drzewcami o długości 150 cm

Numer umowy SK/2605/MM/142-W/2019
Data podpisania 21.10.2019
Przedmiot zamówienia: zakup 1000 flag Polski o wymiarach 112/70 cm wraz z drzewcami o długości 150 cm
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grażyna Gaj Gaja-Maszty, Flagi - G.K. Gaj
Wartość zamówienia: 11685 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 06.11.2019
Data udostępnienia informacji: 12.12.2019