wykonanie reklam oraz materiałów zapasowych do systemów reklamowych

Numer umowy SK/2580/MM/140-W/2019
Data podpisania 31.10.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie 15 reklam przenośnych typu roll-up z logo Gdyni oraz materiałów zapasowych do systemów reklamowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: EasyStand Agnieszka Szafraniec
Wartość zamówienia: 12149,94 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 31.10.2019
Data udostępnienia informacji: 12.12.2019