wykonanie prac konserwacyjnych na makiecie Miasta Gdyni

Numer umowy SK/1105/MM/65-W/2019
Data podpisania 20.05.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie prac konserwacyjnych na makiecie Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: NANO Marcin Kreft
Wartość zamówienia: 3690 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.06.2019