wykonanie flag i masztów do winderów

Numer umowy SK/2380/MM/133-W/2019
Data podpisania 04.10.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie 4 flag na maszty z nadrukiem okolicznościowym oraz 5 masztów do flyerów z logo Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grażyna Gaj Gaja - Maszty, Flagi G.K. Gaj
Wartość zamówienia: 777 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 11.10.2019
Data udostępnienia informacji: 05.11.2019