wykonanie filmu promującego miasto

Numer umowy SK/1134/MM/68-W/2019
Data podpisania 23.05.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie filmu promującego miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Luminaris
Wartość zamówienia: 2337 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 12.06.2019