wykonanie 2 namiotów stelażowych z logo Gdyni

Numer umowy SK/2698/MM/153-W/2019
Data podpisania 28.11.2019
Przedmiot zamówienia: wykonanie 2 namiotów stelażowych z logo Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mastertent Polska Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 15178,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019
Data udostępnienia informacji: 12.12.2019