Świadczenie usług promocyjno - reklamowych w związku z Kongresem Real Estate Impactor

Numer umowy SK/973/MM/53-W/2019
Data podpisania 29.05.2019
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług promocyjno - reklamowych w związku z Kongresem Real Estate Impactor
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gremi Media S.A.
Wartość zamówienia: 123 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 10.06.2019
Data udostępnienia informacji: 10.06.2019