realizacja filmu promującego gospodarkę morską w ramach konkursu Morze mnie kręci

Numer umowy SK/1544/MM/93-W/2019
Data podpisania 12.09.2019
Przedmiot zamówienia: realizacja filmu promującego gospodarkę morską w ramach konkursu Morze mnie kręci
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Rafał WOjczal
Wartość zamówienia: 10000
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019