realizacja działań promujących ofertę inwestycyjną Gdyni w związku z produkcją i emisją filmu “Future of Polish Cities”

Numer umowy SK 611/MM/34-W/2019
Data podpisania 31.12.2019
Przedmiot zamówienia: realizacja działań promujących ofertę inwestycyjną Gdyni w związku z produkcją i emisją filmu “Future of Polish Cities”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Poland Today International Sp. z o.o. Sp. k.
Wartość zamówienia: 16359
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 31.12.2019