publikacja w magazynie Prestiż reklamy promującej miasto w związku z konkursem GB 2019

Numer umowy SK/3136/MM/231-W/2018
Data podpisania 28.12.2018
Przedmiot zamówienia: publikacja w magazynie Prestiż reklamy promującej miasto w zw. z konkursem GB 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Prestiż Trójmiasto sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1476
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 30.01.2019