publikacja reklamy miasta w Tygodniku Powszechnym

Numer umowy SK/1574/MM/95-W/2019
Data podpisania 10.07.2019
Przedmiot zamówienia: publikacja reklamy maista w Tygodniku Powszechnym
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tygodnik Powszechny Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 3075 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2019
Data udostępnienia informacji: 07.08.2019