publikacja reklamy miasta

Numer umowy SK/587/MM/33-W/2019
Data podpisania 19.03.2019
Przedmiot zamówienia: publikacja reklamy miasta w wydaniu specjalnym o architekturze i design
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Poityka Sp. z o.o. S.K.
Wartość zamówienia: 14 760 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.04.2019