Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2019 roku.

Numer umowy SK/2892/MM/207-W/2018
Data podpisania 08.01.2019
Przedmiot zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2019 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego , 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 668 81 29, e-mail umgdynia@gdynia.pl
Wykonawca: Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
Wartość zamówienia: 157046.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019