publikacja kalendarza imprez Gdyni w Informatorze Turysty

Numer umowy SK/1735/MM/105-W/2019
Data podpisania 26.07.2019
Przedmiot zamówienia: publikacja kalendarza imprez Gdyni w INformatorze Turysty wydaniu na lipiec i w wydaniu na sierpień
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PR Media Group Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 36 900 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2019
Data udostępnienia informacji: 07.08.2019