przeniesienie autorskich praw majatkowych do fotografii

Numer umowy SK/1706/MM/103-W/2019
Data podpisania 01.08.2019
Przedmiot zamówienia: przeniesienie autorskich praw majątkowych do dwóch panoramicznych fotografii Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Michał Czacharowski AV Media
Wartość zamówienia: 1230 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 01.08.2019
Data udostępnienia informacji: 07.08.2019