przeniesienie autorskich praw majątkowych

Numer umowy SK/881/MM/48-W/2019
Data podpisania 17.04.2019
Przedmiot zamówienia: przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii i materiału filmowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marek Sałatowski
Wartość zamówienia: 1300
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2019
Data udostępnienia informacji: 18.04.2019