Promocja oficjalnego profilu miasta Gdyni na portalu społecznościowym Facebook

Numer umowy SK/2081/MM/122-W/2019
Data podpisania 08.10.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja oficjalnego profilu miasta Gdyni na portalu społecznościowym Facebook
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Beeffective Tomasz Piotrowski, al. Zwycięstwa, nr 96/98, lok. B2.18, 81-451 Gdynia, NIP: 5832858598, REGON kontrahenta: 360685335
Wartość zamówienia: 3444,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 21.10.2019
Data udostępnienia informacji: 21.10.2019