Promocja Miasta podczas konferencji Made for Restaurant

Numer umowy SK/1901/MM/111-W/2019
Data podpisania 30.08.2019
Przedmiot zamówienia: Promocja Miasta podczas konferencji Made for Restaurant
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: FOR sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 12300,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Mysiak
Nr telefonu: 58 668-25-47
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 17.09.2021
Data udostępnienia informacji: 17.09.2021