Projekt, druk i kolportaż kartki świątecznej dołączanej do biuletynu RATUSZ 

Numer umowy Sk/2697/MM/152-W/2019
Data podpisania 26.11.2019
Przedmiot zamówienia: Projekt, druk i kolportaż kartki świątecznej dołączanej do biuletynu RATUSZ
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZAKŁADY GRAFICZNE im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew
NIP kontrahenta: 5932433970, REGON kontrahenta: 193116448
Wartość zamówienia: 6027,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-09
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: ratusz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 06.12.2019
Data udostępnienia informacji: 06.12.2019