Produkcja profesjonalnego reportażowego materiału filmowego z wydarzeń i uroczystości na terenie Gdyni i okolic.

Numer umowy SK/2686/MM/151-W/2019
Data podpisania 04.12.2019
Przedmiot zamówienia: Produkcja profesjonalnego reportażowego materiału filmowego z 20 wydarzeń i uroczystości na terenie Gdyni i okolic.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Movie Time Patryk Zaputowicz, ul. Osiedle Kaszubskie 14/58, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-231-22-46
REGON: 364173218
Wartość zamówienia: 7380,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-09
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 02.01.2020
Data udostępnienia informacji: 02.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2020 11:33 Korekta Paweł Jałoszewski
02.01.2020 10:53 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
02.01.2020 10:51 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski