partnerstwo w wydaniu pt. Smak Wolności

Numer umowy SK/913/MM/50-W/2019
Data podpisania 17.04.2019
Przedmiot zamówienia: parnterstwo w wydaniu specjalnym pod tytułem Smak Wolności
Zamawiający: Gmina Gdynia
Wykonawca: Tygodnik Powszechny Sp z o.o.
Wartość zamówienia: 8000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 17.04.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019