organizacja zakończenia akcji "Rozlicz PIT w Gdyni"

Numer umowy SK/1144/MM/69-W/2019
Data podpisania 23.05.2019
Przedmiot zamówienia: organizacja zakończenia akcji "Rozlicz PIT w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Konkol PROMOTION PL
Wartość zamówienia: 17681,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019
Data udostępnienia informacji: 21.06.2019