organizacja poczęstunku

Numer umowy SK/1372/MM/83-W/2019
Data podpisania 04.06.2019
Przedmiot zamówienia: organizacja poczęstunku podczas sesji pn. Samorządna Rzeczpospolita w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Srereo s.c.
Wartość zamówienia: 50 400 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 11.06.2019