organizacja poczęstunku

Numer umowy SK/1052/MM/62-W/2019
Data podpisania 25.04.2019
Przedmiot zamówienia: organizacja poczęstunku podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Banglob Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 23 292 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019