organizacja poczęstunku

Numer umowy SK/672/MM/38-W/2019
Data podpisania 19.03.2019
Przedmiot zamówienia: organizacja poczęstunku w Gdynia INfoBox podczas otwarcia wystawy
Zamawiający: Gmina Gdynia
Wykonawca: MJ Sp z o.o.
Wartość zamówienia: 950 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 586-68-25 wew. 42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 19.03.2019
Data udostępnienia informacji: 26.03.2019