opracowanie reklamy promującej miasto

Numer umowy SK/2527/MM/137-W/2019
Data podpisania 29.10.2019
Przedmiot zamówienia: opracowanie reklamy promującej miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Piksel Studio Denis Grzechnik
Wartość zamówienia: 1000
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019
Data udostępnienia informacji: 22.11.2019