opracowanie projektu ulotki i przygotowanie do druku

Numer umowy SK/1616/MM/100-W/2019
Data podpisania 16.07.2019
Przedmiot zamówienia: opracowanie projektu graficznego ulotki i przygotowanie do druku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Art Design Maciej Blachowski
Wartość zamówienia: 1170 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 07.08.2019