opracowanie projektów graficznych

Numer umowy SK/974/MM/54-W/2019
Data podpisania 25.04.2019
Przedmiot zamówienia: opracowanie projektów graficznych
Zamawiający: Gmina Gdynia
Wykonawca: Mr. Bloom
Wartość zamówienia: 3100 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.04.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019