opracowanie i publikacja dodatków

Numer umowy SK/1864/MM/10-W/2019
Data podpisania 21.08.2019
Przedmiot zamówienia: opracowanie i publikacja dwóch dodatków do Tygodnika Powszechnego dotyczących Nagrody Literackiej Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tygodnik Powszechny Sp z o.o.
Wartość zamówienia: 21500
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 21.08.2019
Data udostępnienia informacji: 07.10.2019