emisja reklamy promującej miasto w zw. z konkursem GB 2019 na ekranie Led przy Uniwersytecie Gdańskim

Numer umowy SK/3160/MM/238-W/2018
Data podpisania 31.12.2018
Przedmiot zamówienia: emisja na ekranie Led przy UG reklamy promującej miasto w zw. z konkursem GB 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Neolight sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1722
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 01.02.2019