ekspozycja wielkoformatowej reklamy promującej miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan

Numer umowy SK/3064/MM/227-W/2018
Data podpisania 19.12.2018
Przedmiot zamówienia: ekspozycja wielkoformatowej reklamy promującej miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AMS SA
Wartość zamówienia: 4949,52
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.02.2019