dyrygowanie wykonaniem chóru

Numer umowy SK/1017/MM/60-W/2019
Data podpisania 30.04.2019
Przedmiot zamówienia: dyrygowanie wykonaniem przez Polski Chór Kameralny
Zamawiający: Gmina Mista Gdyni
Wykonawca: Jan Łukaszewski
Wartość zamówienia: 3000
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 07.06.2019