druk plakatów

Numer umowy SK/641/MM/35-W/2019
Data podpisania 20.03.2019
Przedmiot zamówienia: druk 1080 plakatów A2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Drukarnia Misiuro
Wartość zamówienia: 2460 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2019
Data udostępnienia informacji: 18.04.2019