Druk i kolportaż biuletynu informacyjnego RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni w styczniu 2020 roku.

Numer umowy SK/3116/MM/189-W/2019
Data podpisania 23.12.2019
Przedmiot zamówienia: Druk i kolportaż biuletynu informacyjnego RATUSZ – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni w styczniu 2020 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew, NIP kontrahenta: 5932433970, REGON: 193116448
Wartość zamówienia: 45800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-09
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: ratusz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 02.01.2020
Data udostępnienia informacji: 02.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2020 11:34 Korekta Paweł Jałoszewski