Druk i insert dodatkowych materiałów w biuletynie informacyjnym RATUSZ

Numer umowy SK/948/MM/52-W/2019
Data podpisania 26.04.2019
Przedmiot zamówienia: Druk i insert dodatkowych materiałów w biuletynie informacyjnym RATUSZ, zgodnie ze specyfikacją zamawiającego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZAKŁADY GRAFICZNE im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., Adres kontrahenta: ul. Gazety Tczewskiej 1, NIP kontrahenta: 5932433970, REGON kontrahenta: 193116448
Wartość zamówienia: 4 752,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
E-mail: ratusz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019