Druk dodatkowych wkładek w biuletynie informacyjnym RATUSZ

Numer umowy SK/739/MM/44-W/2019
Data podpisania 22.03.2019
Przedmiot zamówienia: Druk dodatkowych wkładek w biuletynie informacyjnym RATUSZ
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZAKŁADY GRAFICZNE im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej 1, NIP kontrahenta: 5932433970, REGON kontrahenta: 193116448
Wartość zamówienia: 3900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Omachel-Kwidzińska
Nr telefonu: 58 668-81-26
E-mail: ratusz@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019