dostawa flag

Numer umowy SK/172/MM/5-W/2019
Data podpisania 22.01.2019
Przedmiot zamówienia: dostawa 500 flag Gdyni wraz z drzewcami i kirem
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gaja Maszty, Flagi
Wartość zamówienia: 15768,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2019
Data udostępnienia informacji: 19.02.2019