Automatyczne monitorowanie portalu gdynia.pl oraz BIP

Numer umowy SK/1069/MM/63-W/2019
Data podpisania 30.05.2019
Przedmiot zamówienia: Automatyczne monitorowanie portalu gdynia.pl oraz BIP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: SITEIMPULSE Konrad Caban, ul. Rymanowska 3, 02-916 Warszawa, NIP kontrahenta: 5212118341, REGON kontrahenta: 012887347
Wartość zamówienia: 1180,86 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 26.06.2019
Data udostępnienia informacji: 26.06.2019